Vi är

Vi ingår i skadejouren 

Anticimex Avfuktnings-verksamhet är specialister på fukt- och vattenskade-problem och arbetar uteslutande med detta.

Vi utför även fuktkonsultationer. Anticimex är ett rikstäckande företag.

Anticimex AB 
Höjdrodergatan 7-9, 212 39 Malmö 
Tel. 040-40 20 00
Fax. 040-693 61 01 
byggnadsmiljo.malmo@anticimex.se
http://www.anticimex.com

Henda Byggservice

Vi utför skadereparationer, underhåll och renoveringsarbeten
liksom ombyggnader och tillbyggnader, stora som små.

I vårt finsnickeri producerar vi speciallösningar och utför
lagningar som kräver hög finish.

Vi ser till helheten. Tydlighet, enkelhet och tillgänglighet är honnörsord för oss.

Henda Byggservice AB
Tullstorpsvägen 108
232 91 Arlöv 
Tel: 040-49 39 30
info@henda.se
www.henda.se

Bravida EL o VS

Bravida utför projektering, installation samt service och underhåll inom el, tele-data, värme och sanitet. Vår serviceavdelning svarar för såväl akuta åtgärder som förebyggande uppdrag - dygnet runt.

Bravida Vent o kylserv.

Bravida Sverige AB, luftbehandling i Malmö, har följande verksamhets-områden: Ventilation, komfortkyla, värmepumpar, butikskyla, styr/regler datoriseringar, storköks-service, tvätt & tork, energiutredningar och OVK-besiktningar.

Bravida Sverige AB
Box 9123, 200 39 Malmö
Besöksadress: Cypressv. 21
Tel. 040-14 50 00
servicejobb@bravida.se
www.bravida.se

PULS är Er kompletta leverantör för avloppsproblem och/eller underhåll. Vi utför även slam- och torrsugning, högtrycks-spolning och TV-inspektion av ledningsnät. Vår miljö-serviceavdelning tar också hand om olje-/kemsaneringar, uppsamling/transport av miljöfarligt avfall samt besiktning och rengöring av cisterner, samt lednings-renovering.

Avloppsstopp ring PULS!

 

PULS - Planerad Underhållsservice AB
Verkstadsvägen 2
245 34 Staffanstorp
Tel. 046-25 78 50
info@pulsab.se
www.pulsab.se

 

Samarbetspartners

Securitas tar ansvar för kundens totala säkerhet med Contact Center, Fastighets-jour, Trygghetsjour, Systematisk brandskydds-arbete, Personell bevakning, Larmcentral och utryckning.

Securitas Sverige AB
Box 3510, 200 22 Malmö
Besöksadress: Agnesfridsvägen 113 A
Tel. 010-470 52 73
Fax. 040-18 40 75
ledningscentralen.malmo@securitas.se
www.securitas.se

Vad Vi Gör:

  • Akuttätningar vid inbrott/skadegörelse/storm
  • Reparation trasigt fönsterglas
  • Byte av butiksrutor
  • Byte av gamla isolerrutor
  • Säkerhetsfilm
  • Tätning vid drag
  • Omfogning av fönster
  • Brandglas
  • Personsäkerhetsglas
  • Speglar med eller utan säkerhetsfilm

-MTK Auktoriserad, Bas U/BAS P, M3 Filmcertifikat

City Glas i Malmö AB

Västmanlandsgatan 3
214 30 Malmö
Telefonnummer     
VD
Kent Wohlin:   0706-371861
Arbetschef
Cliff Sengor:     0706-561864
Fax:  040-6726297
glas@city-glas.se
www.city-glas.se