Vi gör

Så här fungerar Skadejouren

1. Ring Skadejouren 020-22 22 11

Du kommer till Securitas 24-timmars larmcentral, där en rutinerad larmoperatör bedömer vilket - eller vilka - av Skadejourens medlemsföretag som ska rycka ut. Du kopplas också direkt till det företag som är på väg, så att du kan lämna mer detaljerad information om läget.

2. Jourteamet åtgärdar tillfälligt – dygnet runt

Ett fullt utrustat jourteam, med rätt kompetens, kommer till skadeplatsen. Insatsen består i att eliminera skadeorsaken, begränsa skadorna och förhindra ytterligare eller sekundära skador.

3. Vi utför permanenta åtgärder – på ordinarie arbetstid

Efter jourteamets akutinsats, avrapporterar vi självklart till kunden. Vi kan också göra en skadebesiktning tillsammans med kunden och lämna förslag på vilka permanenta reparationer som krävs och vad som eventuellt kan förbättras för att förhindra att en motsvarande skada uppstår igen.

Försäkra dig om snabba och rätt insatser

Om du är bostadsrättsförening eller äger industri-, kontors- och butiksfastigheter har du troligen förvaltning eller fastighetsskötsel, som ser efter byggnader och installationer under dagtid. Men helger och nätter är det förmodligen ingen som kan göra några insatser.

Vi erbjuder säkra helhetslösningar

Skadejouren tar hand om alla akut uppkomna skador. Vi åtgärdar tillfälligt och återställer permanent. Vi rapporterar till försäkringsbolaget och kan hålla i alla kontakter tills ärendet är klart.

Vi kan bidra till att förhindra skador

Genom att hålla ett vakande öga på sådant som kan gå fel undviker man många problem. Vi utför besiktningar, som kan avslöja många potentiella risker innan de blir realiteter.

Skadejouravtal - skräddarsy det skydd du behöver

Skadejouren erbjuder en rad olika service- och bevakningstjänster, som skräddarsys utifrån vad just du behöver. Tillsammans gör vi en riskanalys och bygger ditt eget insatspaket. Med Skadejouravtal är vi på plats, med rätt personal och rätt utrustning. Dessutom kan vi erbjuda nyckelhantering, där vi redan har din nyckel, så att du slipper rycka ut själv.

Heltäckande skydd till rimliga kostnader

När något går fel ger Skadejouravtalet dig korta utryckningstider, nätter som helger. Det kompletterar den närvaro och de insatsmöjligheter som normalt finns under ”kontorstid”. Dessutom är kostnaden för ett avtal i sammanhanget mycket låg.